• QQ空间
  • 回复
  • 收藏

效果包 YAMAHA Plugins Pack 2013.03.12 PC版

ajin 2020-11-14 17:01 21人围观 综合效果包

虽然这些旧插件现在已经过去10多年了,他们仍然有自己的特点。我们希望您喜欢复古的插件 …

DATE : 2013.03.12 

PLATFORM : WiN32 – VST 

PC x86 R2R (RETAIL)版

YAMAHA S-YXG50 v1.0.0.RETAIL

YAMAHA S-YXG2006LE v1.0.2.22

YAMAHA Pitch Fix v1.0.3 RETAIL

YAMAHA Vocal Rack v1.0.0.RETAIL

YAMAHA Final Master v1.0.0 RETAIL

整合包

YAMAHA Plugins Pack 2013.03.12 (35.5 MB)


home.php?mod=space&uid=1&do=blog&id=3037

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
原作者: ajin
我有话说......